Australia, military vehicles
Random Images From Collection
Normandy 1944 Collection 892
Normandy 1944 Collection 892
Austin K6 3 ton Breakdown Gantry (91 YW 18)
Austin K6 3 ton Breakdown Gantry (9
VW Type 166 Schwimmwagen (WH-1647697) 5
VW Type 166 Schwimmwagen (WH-164769
MAN-ERF HX25 9Ton 6x6 Cargo (GD 31 AB)(Copyright Sophie Riley)
MAN-ERF HX25 9Ton 6x6 Cargo (GD 31
Foden 16Ton 8x4 Low Mobility Truck (11 GB 62)
Foden 16Ton 8x4 Low Mobility Truck
Normandy 1944 Collection 143
Normandy 1944 Collection 143
Eastern Front Collection 1474
Eastern Front Collection 1474
Land Rover 101 GS (UFK 691 R)
Land Rover 101 GS (UFK 691 R)
AEC 0870 Militant Mk3 10Ton Recovery (Q 740 OCR)
AEC 0870 Militant Mk3 10Ton Recover
British 47 Infantry Division (Printed)
British 47 Infantry Division (Print
Normandy 1944 Collection 920
Normandy 1944 Collection 920
Willys MB Jeep (YFF 457)
Willys MB Jeep (YFF 457)
Bedford MJ 4 Ton Refueller (34 KH 81)(Copyright ERF Mania)
Bedford MJ 4 Ton Refueller (34 KH 8
Bedford TK 4 Ton 4x2 Cargo (34 KF 55)
Bedford TK 4 Ton 4x2 Cargo (34 KF 5
Normandy 1944 Collection 663
Normandy 1944 Collection 663
Diamond T 980 M20 Prime Mover (HSU 691)
Diamond T 980 M20 Prime Mover (HSU
Eastern Front Collection 1051
Eastern Front Collection 1051
Austin Champ (OLA 12 E)
Austin Champ (OLA 12 E)
Leyland Daf 4Ton Rapier Support (09 KL 77)
Leyland Daf 4Ton Rapier Support (09
Normandy 1944 Collection 194
Normandy 1944 Collection 194